Avbestilling og uteblivelse (No show):

Kjøp eller reservasjon er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Dersom arrangøren har hatt spesielle omkostninger på grunn av bestillingen, erstatter deltakeren disse omkostninger fullt ut.

Erstatning for påmeldinger som ikke blir tatt i bruk, beregnes etter følgende praksis:

Enkeltpåmelding/grupper:

  • Dersom deltakeren uteblir uten avbestilling, betaler deltaker for bestillt deltakelse.
  • For at arrangøren skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 3 uker før arrangemetsstart. Skjer avbestilling senere, betaler deltaker samme erstatning som ved No show.
  • Ved sykdom betales deltakelsen av deltaker. Deltaker har selv ansvar for om reiseforsikringsselskapet skal tilbakebetale beløpet.

Firmareservasjon: bestilles via epost – post@vmiskreifiske.no

  • Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler firma hele prisen for bestilt deltakelse.
  • For at arrangøren skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 1. februar.
  • Senest 6 uker før arrangementstart: Firma må betale 50% av totalprisen
  • Senest 4 uker før arrangementstart: Firma må betale 75% av totalprisen
  • Skjer avbestilling senere enn 3 uker før ankomst, betaler firma samme erstatning som ved No show.
The annual World Championship in Cod Fishing, held in Lofoten in Norway on 16- 17 March, will see around 600 participants.
VM i Skreifiske 2018 har ikke flere plasser ledig på lørdag 17. mars, men fredag 16. mars (LofotCuppen) er det fortsatt ledige ...
Vestfjord hotell har ledig rom for overnatting - ta direkte kontakt med dem - Tlf: +47 76 07 08 70 eller www.vestfjordhotell.no

#VMISKREIFISKE

Del dine minner med oss! Tagg dine instagrambilder med #VMISKREIFISKE