Takk for all hjelp og deltagelse!

Cup og VM i Skreifiske for 2013 er nå historie med et vellykket resultat! Dette årets Cup og VM har gitt oss utrolig mange positive tilbakemeldinger på den praktiske gjennomføringen. Vi takker samtidig alle sponsorer og alle bidragsytere som har støttet oss i ulike sammenhenger.

Det er et sterkt håp og ønske at Kaikanten Eiendom også neste år vil la oss disponere de samme flotte lokalene som for 2013!

Cup og VM i Skreifiske for neste år er satt til 28. og 29. mars 2014

Påmeldingsmulighet og åpning for dette blir medio september 2013 – med en påmeldingsfrist til 15. februar 2014

På gjensyn!

The annual World Championship in Cod Fishing, held in Lofoten in Norway on 16- 17 March, will see around 600 participants.
VM i Skreifiske 2018 har ikke flere plasser ledig på lørdag 17. mars, men fredag 16. mars (LofotCuppen) er det fortsatt ledige ...
Vestfjord hotell har ledig rom for overnatting - ta direkte kontakt med dem - Tlf: +47 76 07 08 70 eller www.vestfjordhotell.no

#VMISKREIFISKE

Del dine minner med oss! Tagg dine instagrambilder med #VMISKREIFISKE