Et enstemmig styre vedtok i sitt siste møte å avlyse Cup og VM i skreifiske grunnet Koronapandemien. 

Vi beklager dette overfor  alle våre venner og deltakere og alle som har gjort store dugnadsjobber.

Vi kommer, forhåpentlig, knallsterkt tilbake i 2022