Vågan Båt og Sjøfiskeforening (arrangør)

Generelle bestemmelser

 • Arrangementet er ikke tilknyttet Norges Havfiskeforbund og dermed heller ikke forpliktet til å følge deres reglement.
 • Arrangøren tillater kun fiske med stang eller håndsnøre uten hjelp fra andre. Det er ikke anledning til å benytte motorisert snelle eller hjul.
 • All fisk som deltakeren ikke beholder selv, tilfaller arrangøren.
 • Arrangøren kan ikke garantere at påmeldte grupper kommer på samme båt, men man gjør så godt man kan for å få det til.
 • Gangfart i havnebassenget er satt til 5 knop og toppfart ute på fiskefeltet er satt til 8 knop. Grove brudd på denne regelen medføre til diskvalifisering og må avslutte konkurransen.
 • Kystvakta er overordnet myndighet for deltakerbåtenes adferd under konkurransen.
 • Fisket foregå innenfor et på forhånd fastsatt område.
 • All fisk skal bløgges i takt med opptak og kroker fjernes før nytt utslipp.

Arrangørens ansvarsområder

 • Arrangøren har rett til å foreta endringer dersom været eller andre forhold tilsier det (force majeure).
 • Arrangøren er ikke ansvarlig for deltagers tapte utgifter i forbindelse med avlysning av konkurransen.
 • Alle båter som er innleid av arrangøren skal være i forskriftsmessig og sjødyktig. Båtene skal også ha godkjent redningsutstyr ut fra hva de er sertifisert for.
 • Privat innleide båter tar ikke arrangøren ansvar for.
 • Arrangøren står fritt når det gjelder begrensning av fisketid dersom forholdene tilsier det – eksempelvis store kvanta fisk som tas opp.
 • Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie tilstrekkelig med plastsekker for oppbevaring av fanget fisk i.
 • All veiing av fisk skal foregå på land.
 • Arrangøren skal informere båtførerne om deres arbeidsoppgaver slik at de har best mulig forutsetning til å gjøre et godt arbeid for konkurransedeltagerne.
 • Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF).
 • Arrangøren skal velge en protestkomité.
 • Arrangøren skal bortvise deltager(e) som er synlig ruset.
 • Arrangøren skal premiere minst 1-3. plass i alle klasser hver konkurransedag.
 • Lagkonkurransene og beste båt premieres samlet siste dag.
 • Avbestilling senere enn 3 uker før konkurransestart refunderes ikke.

Deltagerens ansvar

 • Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk.
 • Hver deltager skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr.
 • Alle deltar i fiskekonkurransene på eget ansvar. Arrangøren er ikke ansvarlig for skader som påføres deltakerne eller deres utstyr.
 • Det er deltagerens ansvar å møte frem på kai til fastsatt tid – «Utror». En deltager som kommer for sent mister sin plass gjeldende dag.
 • Dersom en deltager mener at en annen deltager bryter fiskeregler, skal deltageren si ifra til den det gjelder eller melde fra til båtfører.
 • Det er tillatt å bruke medbrakt agn.
 • Det er ikke anledning til å dele/samle fangst før innveiing, dersom dette blir avdekket medfører det diskvalifisering fra premiering.
 • Deltagere som selv velger å bli på land mens konkurransen avvikles har ikke krav på tilbakebetaling av startkontingent.

 

Båtføreren

 • Båtføreren er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som angår sikkerhet og manøvrering.
 • Båtfører skal sjekke at alle deltakere har med godkjent flyte og /eller redningselement. Dersom en deltager ikke har, eller ikke får lånt dette, skal vedkommende vises i land. Dette skal ikke føre til økonomisk belastning for arrangøren.
 • Båtfører skal bortvise deltaker som er synlig beruset.

 

Fiskekonkurransen

 • Turistklasse
 • Havfiskere som er medlem av havfiskeklubb
 • Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:
  – Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
  – Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
  – Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det året de fyller 18 år. Junior under 14 år kan kun delta i følge med foresatt.
 • Lagkonkurranse:
  – 4 «mannslag» inntil 4 deltakere – egen avgift og premiering
  – 2 «mannslag» inntil 2 personer – egen avgift og premiering

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om datoer, påmelding, billetter mm. direkte på e-post!