Årets VM i Skreifiske ble, som kjent, avlyst grunnet Korona-epidemien. Vågan kommune påla også Vågan Båt- og Sjøfiskeforening (VBSF) å avlyse arrangementet; da hadde VM-komiteen allerede skjønt at dette ville skje.

Vi beklager at denne hyllesten til Skreien, feskar-livet, kystkulturen og som er grunnen til at vi bor her, ikke kunne avvikles. VM er tuftet på denne hyllesten.

For de 400 som var påmeldt årets VM er det særlig beklagelig at denne folkefesten ble kansellert. De fleste har allerede betalt deltakeravgift. VM-komiteen holder på med å få økonomisk oversikt. En god del penger er allerede brukt på innkjøp og tjenester. Komiteen og VBSF vurdere flere alternativer for å gjøre påmeldte deltakere minst mulig skadelidende. Hel eller delvis tilbakebetaling, redusert eller fri deltakeravgift i 2021 er noen alternativer.

De fleste har vel registrert at dette er en «Force Majeure» situasjon, men vi ønsker altså å gjøre det vi kan innenfor de økonomiske rammene vi har. Dette vil ta tid og vi regner ikke med at dette er klart og styregodkjent før 1.juli.

I 2021 håper vi virkelig å se dere alle til et fullverdig VM-arrangement i splitter nye lokaliteter i det nye Thon-hotellet som bygges på tomta etter «Kjøla». Vi gleder oss til å se dere brave feskera og hyllest-deltakere.

VELKOMMEN TIL SVOLVÆR OG VÅGAN !!!

Per Odd Krystad
Leder VBSF og VM i Skreifiske