Hele VM var rigget og klart for gjennomføring for 400 glade deltakere. Få dager før oppstart kom Koronapandemien og satte en bråstopp. Da hadde det påløpt ca. kr. 750 000,- i utgifter til koordinator, innkjøp, premier, leieavtaler +++. Avlysningen, etter pålegg fra Vågan kommune, utløste en «Force Majeure» situasjon. Dette betyr at VBSF fritas forpliktelser. Imidlertid ønsker vi å bidra til å minske tapet til alle våre venner som hadde sett frem til denne kulturmønstringen til heder for kystkultur, skreien, feskern og feskerkona samt reint hav, unge og gamle som hadde sett frem til årets vakreste eventyr.

VBSF søker også Norsk Kulturråd om støtte og får vi gehør kan %-delen bli høyere.

VBSF beklager de ulemper avlysningen har medført for de påmeldte; vi sliter også under mangel på inntekter nå for andre gang i 2021 grunnet avlysningen. Bare utgifter er ikke mye gøy, men vi skal komme oss gjennom dette.

Nå ser vi fremover og håper og tror 2022 blir året for et VM i ny drakt som skal sette sitt preg på hele Vågan kommune; i Svolvær, Skrova, Kabelvåg og Henningsvær.

De som ønsker refusjon må fremme krav, oppgi kontonummer og ordrenummer for deltakelse. Dette sendes på e-post til: post@vaaganbaat.no

Med vennlig hilsen
Per Odd Krystad
Leder VBSF