ARRANGØR

Vågan Båt- og Sjøfiskeforening (VBSF) er en ideell båtforening som ligger i Marinepollen i Svolvær. Foreningen har 252 medlemmer og eier 6 båtpirer som rommer 248 båtplasser. VBSF har også sin egen havfiskeklubb, Marinepollen Havfiskeklubb. I 2008 og 2013 ble VBSF og VM i skreifiske godkjent som eget varemerke.

Båtforeningen har sitt eget klubbhus som i 2013 ble utvidet til totalt ca 250 kvm over to plan. Her finnes et romslig og fint møtelokale, samt toaletter og dusj. I tillegg er her et stort lager, hvor hver pir-sjef har reol for sitt pir-utstyr. VM i skreifiske har også lagerplass her. I andre etasje har VBSF og VM i skreifiske sine kontorlokaler.

VBSF arrangerer årlig VM i skreifiske. Arrangementet foregår i slutten av mars, justert etter når påsken faller. I 2014 var det 24. gang VM i skreifiske ble arrangert i Svolvær. VBSF har ikke egne lokaler for VM-arrangementet; vi er derfor avhengige av at næringslivet i Svolvær er behjelpelig med egnede lokaler. Vi håper at de to siste årenes lokaler i «Dobbeltfrysa» (nær hurtigrutekaia) kan disponeres. Pga størrelsen på arrangementet er det nødvendig at VM-lokalene for mottak/innveiing og kafédrift er av en viss størrelse.

Antallet deltakere har stadig økt; i 2013 og 2014 hadde vi drøyt 660 deltakere, og vi må ha mellom 70 og 90 båter for å få alle deltakere ut på havet. Det kan synes som vi må sette et maks tak for antall deltakere de kommende årene.

 

VI VIL I DENNE SAMMENHENG MINNE OM EN DEL FORBEHOLD OG BESTEMMELSER NÅR DET GJELDER VM ARRANGEMENTET.

 1. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for værforholdene ( force majoure ), se også Norges Havfiskeforbund sine regler, Punkt 8.12.
 2. Innveid fisk som ikke beholdes av deltaker(fisker), tilfaller arrangøren.
 3. På grunn av store fiskemengder de siste årene og mottakskapasitet, også i forhold til premieutdeling, står det fritt opp til arrangøren å redusere fisketiden på havet.
  Det står også fritt opp til arrangøren og begrense antall angler/ kroker på hvert snøre.
 4. På grunn av arrangementets størrelse og tilgang på aktuelle og godkjente båter, kan vi ikke garantere at alle som ønsker å
  komme på samme båt kan få det, men ut fra den tilgang vi har på båter, gjør vi så godt vi kan, og vi har lykkes godt med det.
 5. Viser til båt- leiekontrakter, hvor alle båter skal være i forskriftsmessig og sjødyktig stand og skal være utstyrt med VHF, og
  det skal finnes redningsutstyr til alle ombord. Båtene bør også være utstyrt med mesan, reversering eller sluregear.
  Private båter må selv ta dette ansvaret. Det er påkrevd at alle skippere tar ansvaret for at alle båtnummerflaggene blir innlevert til arrangøren etter avsluttet konkurranse
  (det trekkes kr 1000.- pr. flagg som ikke blir innlevert )
 6. Toppfarten settes til 8 knop fra utror og til fisket er avsluttet.
 7. Vær obs på at faktura for påmelding ikke sendes til deltakere før ca. 10 jan, i det året konkurransen pågår.
 8. Det er den enkelte skippers ansvar for at det ikke nytes alkohol på fisketuren.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få siste nytt om datoer, påmelding, billetter mm. direkte på e-post!