Vilkår og betingelser

Arrangørens ansvar under Lofotcupen og VM i Skreifiske

 1. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for værforholdene eller andre ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll ( force majoure ), se også Norges Havfiskeforbund sine regler, Punkt 8.12.
 2. Innveid fisk som ikke beholdes av deltaker(fisker), tilfaller arrangøren.
 3. På grunn av store fiskemengder de siste årene og mottakskapasitet, også i forhold til premieutdeling, står det fritt opp til arrangøren å redusere fisketiden på havet.
  Det står også fritt opp til arrangøren og begrense antall angler/ kroker på hvert snøre.
 4. På grunn av arrangementets størrelse og tilgang på aktuelle og godkjente båter, kan vi ikke garantere at alle som ønsker å
  komme på samme båt kan få det, men ut fra den tilgang vi har på båter, gjør vi så godt vi kan, og vi har lykkes godt med det.
 5. Viser til båt- leiekontrakter, hvor alle båter skal være i forskriftsmessig og sjødyktig stand og skal være utstyrt med VHF, og
  det skal finnes redningsutstyr til alle ombord. Båtene bør også være utstyrt med mesan, reversering eller sluregear.
  Private båter må selv ta dette ansvaret. Det er påkrevd at alle skippere tar ansvaret for at alle båtnummerflaggene blir innlevert til arrangøren etter avsluttet konkurranse
  (det trekkes kr 1000.- pr. flagg som ikke blir innlevert )
 6. Toppfarten settes til 8 knop fra utror og til fisket er avsluttet.
 7. Det er den enkelte skippers ansvar for at det ikke nytes alkohol på fisketuren.
 8. For turistklassen er det anledning å fiske med håndsnøre.
 9. Vær obs på at påmelding via faktura kun er forbeholdt større firmabestillinger og et fakturagebyr pr. deltager tilkommer. For mer informasjon, ta kontakt via e-post.
 10. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake billetter dersom betalingsfrist på faktura ikke holdes eller dersom det er mistanke om videresalg uten tillatelse.
 11. Ved avbestilling eller endring av billetter etter 1.Februar 2020 tilfaller det et gebyr på kr. 500 pr. deltager
 12. Uavhentede premier blir ikke ettersendt

Loading cart ...